o projekcie

Każde archiwum społeczne, tak jak i to, budowane jest na aktywności obywatelskiej, opartej na pasji. Koncentruje się nie tylko na pozyskiwaniu zbiorów, ale przede wszystkim na budowaniu relacji między danym miejscem, a jego mieszkańcami. Zachęcając do dzielenia się prywatnymi historiami i pamiątkami rodzinnymi, archiwiści społeczni pomagają uzupełniają lukę w historycznym obrazie rzeczywistości opieranym dotychczas głównie na faktach historycznych i oficjalnych dokumentach. Dzięki temu współczesność może się znacznie zbliżyć do przeszłości – oswoić ją i łatwiej zrozumieć.

Archiwum Dębiec to przestrzeń, w której gromadzimy nie tylko dokumenty i fotografie, ale także wspomnienia mieszkańców, które są ulotnym obrazem miejsca i czasu. Opowieści z dzieciństwa odtwarzają krajobraz na zawsze już utracony. Ten fizyczny, w którym pola i sady zastąpione zostały przez wysokie bloki. Ale także ten, który pozostaje w sferze emocji i uczuć.
Skupiając się na przeszłości nie zapominamy jednak, aby dokumentować także współczesność i inicjować działania, które przyczyniają się do rozwoju więzi społecznych i budowania tożsamości lokalnej.

Dębiec jest to peryferyjna część Poznania włączona w granice Miasta stosunkowo niedawno, ponieważ dopiero w 1925 r. Są tu zabytkowe domostwa związane ze społecznością bamberską, domy z czasów przedwojennych oraz osiedla blokowe stanowiące przegląd socrealistycznej myśli architektonicznej. Te ostatnie są szczególnie interesujące nie tylko ze względu na założenie urbanistyczne, ale także ze względu na to, że budowano je głównie z myślą o pracownikach pobliskich Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego.
Od 2018 roku Stowarzyszenie Zielona Grupa, wraz z mieszkańcami realizuje projekty, które mają na celu przywrócenie pamięci tego miejsca, a także odtworzenie relacji sąsiedzkich, które dawniej odgrywały tu fundamentalną rolę.

Nasza działalność koncentruje się nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także w funkcjonowaniu Domu Sąsiedzkiego z Ogrodem, który jest otwartym miejscem kultury i inicjatyw sąsiedzkich.