opowieści Cegielszczaków

historia zakładów im. Hipolita Cegielskiego i jego pracowników

Zakłady Cegielskiego w swojej ponad 150 letniej historii miały czasy lepsze i gorsze. Kilkukrotnie groziło im bankructwo, ale zawsze lojalność i zaangażowanie pracowników na różnych szczeblach pomagała przezwyciężyć kłopoty. Przez dziesięciolecia praca w Cegielskim to był zaszczyt i powód do dumy. Wielu ludzi poświęciło tym zakładom całe swoje życie, a praca często przechodziła z ojca na syna. Niestety dzisiaj niewiele pozostało z tego splendoru, a nasi rozmówcy z żalem i sentymentem wracają do przeszłości, gdy „Cegielszczak to był ktoś”.

Zosia Banaszak czyta fragment książki swojego dziadka Ryszarda Dzierżanowskiego – pracownika Zakładów Cegielskiego.

Historia dziadków Arletty Kossan – Janiny Podsiedlak i Henryka Wolniewicza (okres II wojny światowej, gdy Zakłady zostały przejęte przez III Rzeszę i produkowano w nich głównie broń i amunicję).

Arletta Kossan opowiada o swojej pracy w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego w latach 80. XX wieku.

Tomasz Kruszyński opowiada o ZOPI, czyli Zakładowym Ośrodku Przetwarzania Informacji.

Tomasz Kruszyński opowiada o swoim ojcu – Zbigniewie Kruszyńskim, który był m.in. pierwszym przewodniczącym Rady Robotniczej Zakładów Metalowych „H. Cegielski” w 1956 r. oraz twórcą ZOPI.

Tomasz Kruszyński opowiada o etosie pracy oraz realiach pracy w Zakładach Cegielskiego.

Tomasz Kruszyński opowiada o systemie kształcenia pracowników – szkołach przyzakładowych oraz współpracy z poznańskimi uczelniami.

Grażyna Grabowska opowiada o swoim ojcu. Stanisław Kurek był pracownikiem Zakładów Cegielskiego przez całe swoje dorosłe życie.

Róża Dahlke opowiada o sobie i swojej rodzinie. W Cegielskim pracowała nie tylko ona, ale także jej brat, siostra, ojciec i dziadek.

Magda Bobrowska opowiada o ojcu – Jerzym Bobrowskim, który przez wiele lat był pracownikiem Zakładów Cegielskiego.

Marian Godzich (dziś 90letni) opowiada o tym, że całe życie spędził w Zakładach Cegielskiego, nie opuszczając ani jednego dnia pracy.

Zygmunt Spychała opowiada o tym, jak wygląda typowy dzień Cegielszczaka.

Zygmunt Spychała opowiada o swojej pracy w Zakładach Cegielskiego.

Zygmunt Spychała opowiada o tym jak dzięki silnikom wyprodukowanym przez Cegielskiego zelektryfikowano wyspy greckie.

Zygmunt Spychała opowiada o fabryce silników okrętowych W3.


ROZRYWKA, ŻYCIE TOWARZYSKIE I SPOŁECZNE W CEGIELSKIM

opowiada Róża Dahlke

opowiada Grażyna Grabowska

O pysznych obiadach z zakładowej stołówki.

opowiada Grażyna Grabowska

O pochodach 1-majowych.

opowiada Marian Godzich

O swojej pracy dla PTTK Cegielski, przez wiele lat kierował wypożyczalnią namiotów.

opowiada Magda Bobrowska

O Kociołku, czyli dodatku do „Naszej Trybuny”, która była gazetą zakładową.

opowiada Magda Bobrowska

O akcji „Ruszaj się, bo zardzewiejesz”.

opowiada Magda Bobrowska

O pracach społecznych i inicjatywach robotniczych.

opowiada Zygmunt Spychała

O dzieciach Cegielszczaków i życiu na osiedlu.


WYPADKI CZERWCOWE

opowiada Róża Dahlke
opowiada Marian Godzich
opowiada Zygmunt Spychała
opowiada Tomasz Kruszyński
opowiada Magda Bobrowska

STAN WOJENNY SOLIDARNOŚĆ

opowiada Róża Dahlke
opowiada Marian Godzich

opowiada Tomasz Kruszyński

CEGIELSKI DZIŚ

Większość naszych rozmówców – zwłaszcza ci, którzy obserwują, co działo się w Zakładach na przełomie ostatnich trzech dekad – nie mają złudzeń, że jest to schyłek wielkiej legendy. Z sentymentem wspominają czasy, gdy była to firma rozpoznawalna niemal na całym świecie. Przyczyn upadku upatrują w wielu czynnikach – od niewłaściwych posunięć kierownictwa do postępu technologicznego, który zepchnął na dalszy plan rolę wykwalifikowanych robotników. Wszyscy jednak zgodnie zauważają, że Cegielski to nie był jedynie zakład pracy, a jego pracownicy stanowili zgrany i perfekcyjnie działający organizm, gdzie najwyższą rolę odgrywał profesjonalizm, ale także solidarność i lojalność.

opowiada Marian Godzich
opowiada Grażyna Grabowska
opowiada Zygmunt Spychała
opowiada Zygmunt Spychała
opowiada Arleta Kossan
opowiada Róża Dahlke
opowiada Tomasz Kruszyński
opowiada Zygmunt Spychała