Materiały dla dzieci

zapraszamy na spektakl Teatru Ilustracji pt. „Rok na Dębcu”

Wszystkie postaci i wydarzenia, które przywołujemy w tej opowieści są prawdziwe. Jej tekst powstał na podstawie wspomnień seniorów, a ilustracje wykonały dzieci ze szkoły podstawowej nr 48 na Dębcu.

Film może być wykorzystywany i udostępniany na licencji Creative Commons (CC BY-SA 4.0). Niniejsza licencja zezwala na dowolne wykorzystywanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorstwa oraz podania informacji o licencji. Utwór można przetwarzać i rozpowszechniać, ale tylko na tej samej licencji, co oryginał.

Poniżej znajdziecie zadania i zagadki dotyczące Dębca
i jego słynnych mieszkańców.

Aby wykonać zadania wystarczy ściągnąć plik i wydrukować go.


ORAZ SCENARIUSZ LEKCJI DLA DZIECI